human oriented design

Mensgericht

Vinvis is gespecialiseerd in de ontwikkeling van oplossingen die aansluiten bij hoe mensen waarnemen, denken, leren en doen. Het optimaal ondersteunen van cognitie, emotie en gedrag leidt ertoe dat mensen hun doelen beter kunnen bepalen en bereiken, op een manier die bij henzelf past en die ontwikkeling ondersteunt.

Design

De ene oplossing is de andere niet. Vinvis gaat voor kwalitatief goede oplossingen en hanteert daarvoor een systematisch, creatief proces met contextspecifieke technieken. Of het nu gaat om een applicatie, een workshop, een presentatie of een business card: de design-aanpak draagt zorg voor een doelgericht proces waarin bewuste keuzes plaatsvinden, gebaseerd op gefundeerde inzichten.

Betrokken

Vinvis is betrokken bij de maatschappij. Als we verbeteringen kunnen ontwikkelen die mensen echt verder helpen, werken we daar graag aan. Dit is niet beperkt tot een specifiek domein, maar wel tot het adviseren over, ontwerpen van of realiseren van oplossingen die aansluiten bij mensen en daardoor mensen beter ondersteunen.

over vinvis

We hebben meer dan 25 jaar ervaring in het ontwerpen vanuit een cognitieve benadering en binnen een diversiteit aan branches gewerkt, zoals luchtverkeersleiding, overheden, onderwijs, gezondheidszorg, maar ook financiële organisaties en modemerken.

Interactieve toepassingen

Design is de brug tussen de business en de technische realisatie, net als een gebruikersinterface tussen gebruiker en techniek. Vinvis ontwerpt de volledige applicatie voordat de bouw begint. Aan de hand van realistische prototypes maken we de werking, het uiterlijk en het gebruik ook begrijpelijk voor niet-technische mensen. Deze prototypes zijn eenvoudig te maken en aan te passen. Ze zijn zeer geschikt voor tests en het communiceren met gebruikers, bedrijven en ontwikkelaars. Een duidelijk ontwerp ondersteunt RFI’s, RFP’s en efficiënte realisatie, zonder verrassingen en bijstellingen. Dat maakt kosten, planning en oplevering duidelijker.

Communicatie

We baseren ontwerpkeuzes op inzichten uit wetenschap en gebruikstesten. We kopiëren niet zomaar Google of Apple, maar kijken naar uw specifieke domein, gebruikers en strategie. Onze ontwerpen sluiten aan bij úw context. Vinvis zet specifieke gebruikstesten op om betrouwbare en relevante inzichten te verkrijgen over hoe het ontwerp presteert met uw doelgroep, hun taken en gebruikscontext. We vragen u dan ook nooit een akkoord te geven op een mooi plaatje, maar op een gefundeerd, inzichtelijk gemaakt ontwerp, waarin uiterlijk, werking en bediening zijn opgenomen, met onderbouwing en resultaten van testen.

Leren en inspiratie

Vinvis richt zich eerst op performance en dan op beleving. Een mooie lay-out heeft geen blijvende waarde als deze de gebruikers niet ondersteunt. Het is essentieel dat gebruikers de applicatie gemakkelijk begrijpen en bedienen en ermee presteren. Dat leidt tot duurzame positieve ervaringen, die worden versterkt met visueel ontwerp. We ontwerpen vanuit performance, zodat gebruikers zich richten op hun doelen in plaats van op de applicatie. Presterende gebruikers betekent voor uw organisatie minder kosten voor training, werktijd, support en foutherstel en tot meer resultaat door hogere kwaliteit van producten, diensten en merkbeleving.

Afdelingen verbindend

Vinvis heeft vanuit diverse disciplines voor veel verschillende branches gewerkt. Hierdoor kennen we perspectieven variërend van business en marketing tot technische implementatie en helpdesks, maar ook branches variërend van klimaatbeheersing, verzekeringen tot modemerken. We communiceren empathisch met de betreffende gesprekspartner en kunnen het belang van een vanuit samenwerking tot stand gekomen ontwerp goed overbrengen. Afdelingen gezamenlijk betrekken bij het ontwerpproces kan de onderlinge inleving vergroten en resulteren in een ontwerp dat breed wordt geaccepteerd in uw organisatie.

klanten en projecten

Hieronder vindt u soorten projecten waaraan we hebben gewerkt. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!

Interactie ontwerp

B2C, B2B en B2E, intranets, e-shops, handheld-devices, touch-kiosks en applicaties voor: kennisontwikkeling en -distributie, onderzoek, procesondersteuning voor diverse branches (gezondheid, marketing, industrie).

Onderzoek & analyse

Usability testing, expert reviews, kennis- en taakanalyse, gebruikerscontext en requirements-onderzoek en -analyse, persona- en scenario-ontwikkeling, technisch haalbaarheidsonderzoek, reviews van technische opleveringen.

MErk & Visueel ontwerp

Visuele identiteit ontwerp & ontwikkeling, stijlgidsen, logo’s, icon design, kleurenpaletten, typografie, beeldredactie, visuele talen.

Consultancy

Ergonomische richtingen, concepten, interactiestrategie, visuele identiteit voor diverse media, RFI, RFP, ontwikkelmethoden, ontwikkelaar-selectie.

Communicatie ontwerp

Bedrijfs- en productwebsites, folders, posters, beurs-stand vormgeving, presentaties, business cards, infographics, tijdschriften, fotografie, illustraties.

Ondersteuning & educatie

Teambegeleiding, ontwikkelondersteuning, stijlgidsontwikkeling, ontwerpspecificaties, gebruikersrepresentatie, design-presentaties, workshops en cursussen.

Contact

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!